ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ป่วยติดเตียง

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม โดย นายแกล้วกล้า อ่ำรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้ความช่วยเหลือ ดูแล ผู้ป่วยติดเตียง ในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2567