ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ด้วยโอกาสและป่วยติดเตียง พ.ศ.2566

|

นายสนม อวยชัย นายก อบต.ท่าข้าม มอบหมาย นายประวิทธิ์ รามศรี นักพัฒนาชุมชน และพนักงาน ลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้ด้วยโอกาสและป่วยติดเตียง หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงสถานที่พักอาศัย ให้มีความสะอาด เหมาะสม เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2566