ลงพื้นที่ RE-X-RAY การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินการลงพื้นที่ RE-X-RAY การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม