ลานกีฬาและจุดให้บริการเครื่องออกกำลังกายในพื้นที่ตำบลท่าข้าม

|

หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 10 

หมู่ที่ 11 

หมู่ที่ 12

หมู่ที่ 13 

หมู่ที่ 14