สรุปรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม รายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

|