เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เนื่องจากแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม มีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท “จึงไม่มีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง”