เลือกตั้ง ส.อบต. ม.12 ต.ท่าข้าม

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ที่ 12 กรณี แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566