แผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นแนวทางตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567