โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน พ.ศ.2565 

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนิน “โครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565” ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 , หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 11 , หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี