โครงการคัดกรองความปกติและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินโครงการคัดกรองความปกติและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567