โครงการคัดกรองความปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ” ประจำปี พ.ศ.2566

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนิน “โครงการคัดกรองความปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ” ประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายสนม อวยชัย นายก อบต.ท่าข้าม พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.ท่าข้าม ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี