โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม2566 – วันที่ 3 มกราคม พ.ศ.2567