โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนิน “โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565”  ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 5 ,หมู่ที่ 6 ,หมู่ที่ 7 ,หมู่ที่ 8 ,หมู่ที่ 9 ,หมู่ที่ 10 ,หมู่ที่ 11 ,หมู่ที่ 12 ,หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 14 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี