โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ติดตาม)

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยจัดกิจกรรม ธนาคารขยะชุมชน/หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ พื้นที่ตำบลท่าข้าม