โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue จังหวัดสิงห์บุรี

|

นายสนม อวยชัย นายก อบต.ท่าข้าม มอบหมาย นายสุพจน์ ศุภสำราญกิจ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 28 – 29 สิงหาคม พ.ศ.2566   ณ ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี