โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา “เกษตรทฤษฎีใหม่” เทศบาลตำบลทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566