โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน พ.ศ.2566

|

นายสนม อวยชัย นายก อบต.ท่าข้าม พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ท่าข้าม ดำเนินโครงการตามพระราชดำริฯ “โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและประชาชนในชุมชน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ บ้านท้องคุ้งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี