โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2565

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จัดประชุมเชิงวิชาการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม