โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามดำเนินโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 โดยจัดให้มีกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลท่าข้าม