โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

|

อบต.ท่าข้าม ดำเนิน “โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ วัดในเขตตำบลท่าข้าม ได้แก่ วัดเจดีย์กลางทุ่ง วัดกลางท่าข้าม วัดท้ายเมือง วัดสาธุการาม วัดสละบาป