โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

|

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้จัดกิจกรรมตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นายรุ่ง สังวริ นายอำเภอค่ายบางระจัน เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายสนม อวยชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

ซึ่งในโครงการประกอบด้วย กิจกรรมการกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ กิจกรรมมอบธงตราสัญลักษณ์ และกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ โดยดำเนินโครงการ ณ วัดพระแก้ว (วัดเจดีย์กลางทุ่ง) ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567