โครงการ “ผู้สูงวัย ปลอดภัย ปลอดโรค” พ.ศ.2566

|

นายสนม อวยชัย นายก อบต.ท่าข้าม มอบหมาย นายสุรพล เดือนกว้าง รองนายก อบต.ท่าข้าม เป็นประธาน ในการดำเนินโครงการ “ผู้สูงวัย ปลอดภัย ปลอดโรค” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชน ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี