มกราคม 2567

จ้างวางท่อส่งน้ำบริเวณคูส่งน้ำพร้อมวางบ่อพัก คสล.สำเร็จรูปริมถนน คสล.สาย สห.ถ ๑๖๐๓๔ ซอยออกหนองปลาดุก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลท่าข้าม

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข

อ่านเพิ่มเติม »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 1

ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง

อ่านเพิ่มเติม »

คณะทำงานฯ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข

อ่านเพิ่มเติม »