เมษายน 2567

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายสนม อวยชัย นายกองค์การ

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ป่วยติดเตียง เนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ ปี 2567

นายสนม อวยชัย นายกองค์การ

อ่านเพิ่มเติม »