9 ธันวาคม วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)

|

เนื่องจากวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการดำเนินกิจกรรม “ไม่ทำ ไม่ทน ไม่เฉย รวมไทยต้านโกง” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม