ข่าวกิจกรรม

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข

อ่านเพิ่มเติม »

การจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

นายสนม อวยชัย นายกองค์การ

อ่านเพิ่มเติม »