งานสวัสดิการสังคม

กิจกรรมเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ป่วยติดเตียง เนื่องในโอกาส วันสงกรานต์ ปี 2567

นายสนม อวยชัย นายกองค์การ

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการคัดกรองความปกติและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข

อ่านเพิ่มเติม »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 1

ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง

อ่านเพิ่มเติม »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศ อบต.ท่าข้าม เรื่อง

อ่านเพิ่มเติม »